Hva mener vi med at vi er for et renere arbeidsliv?

Vi i Nilsenholt Facility Services vet at vi opererer i en bransje som ikke har det beste ryktet på seg når det gjelder seriøsitet og lovlydighet, en bransje som har drevet, og fortsatt driver med ulovligheter og utnytting av arbeidstakere.

Vi tok et valg om hvordan vi skulle opptre i et slikt marked, og har etterlevd de valgene vi tok da vi startet, og vi ser at vi bærer fruktene av det i dag. Vi er imot alle former for utnytting av mennesker, og er derfor gjennomsiktige i alle ledd i vår organisasjon, for å slippe spekulasjoner om at vi er en del av de firmaene som opererer i en gråsone mellom hva som er lov og hva som ikke er lov, både strafferettslig og etisk.

Vi har over 15 års erfaring i bransjen, og har sett mange firmaer komme å gå i løpet av den tiden, men vi har også lært mye. Vi etterlever disse erfaringene. Verdiene er implementert i alle ledd i selskapet.

 • Vi tror at vi kan gjøre en forskjell
 • Vi tror at vi kan forandre verden
 • Vi tror på respektfull behandling av mennesker
 • Vi tror på hverandre
 • Vi tror på oss selv
 • Vi tror på vårt produkt
 • Vi vet hva vi kan selge
 • Vi vet hvordan vi skal selge det
 • Vi vet at vårt produkt er ettertraktet
 • Vi vet at vi er i «Eliteserien», og vi vet hvorfor
 • Vi vet hvor vi skal

Vi har bedriftshelsetjeneste avtale med Stamina Helse. og er stolte av at våre arbeidstakere får den beste oppfølging de kan.

Vi tror vi kan gjøre en forskjell

Vi tror at ved å være det selskapet vi er, med de holdninger og verdier vi har, utgjør en forskjell i både våre ansattes, og våre kunders liv.

Vi tror at vi kan forandre verden

Derfor skal vi sammen med noen av våre samarbeids partnere, legge til rette for at våre nye landsmenn blir bedre integrert, ved at de får jobbtrening og formell kompetanse hos oss.

Vi tror på hverandre

Vi tror at våre medarbeidere er de beste renholdere i vår bransje. Hver enkelt vet utmerket godt hvordan de skal utføre sin tjeneste. På best mulig måte for kunden, for seg selv, og for Nilsenholt Facility Services.

Vi tror på respektfull behandling av mennesker

Vi vil aldri be våre ansatte gjøre noe vi ikke ville gjort selv.

Et menneske som gis tillit og føler seg respektfullt behandlet, trives bedre og gir mer av seg til alle i sine omgivelser.

Respektfull behandling av mennesker handler også om hvordan vi selv vil bli behandlet.

Vi tror på oss selv

Hver og en av oss vet at det arbeidet vi legger ned hver dag i Nilsenholt Facility Services, er vårt ytterste for dagen i dag – hver dag.

Vi kan alle sammen dra hjem etter endt arbeidsdag med glede og forvissning over at vi bidratt på alle måter.

Vi tror på vårt produkt

Vi har valgt Nilsenholt Facility Services som vår arbeidsplass. Vi har lagt ned et stort stykke arbeid for å bli den beste utgaven av oss selv. Vi er et team som jobber sammen mot et felles mål: Nilsenholt Facility Services skal være ren omsorg for alle våre kunder.

Vi vet at vi leverer et produkt, som til enhver tid tilfredsstiller de krav som våre kunder stiller til oss, som myndighetene stiller til oss, og som vi hele tiden stiller til oss selv.

Vi vet hva vi kan selge

Vi som jobber med salg vet hva som er selskapets primære oppgaver, vi vet hva vi er best på innen renhold. Og vi vet hva vi kan gjøre for våre kunder.

Vi vet at vårt produkt er ettertraktet

Av omtale fra våre kunder og omtale fra nåværende kunder, forteller det oss at vi leverer et produkt som er ettertraktet og savnet i markedet. Fordi vi har noe ingen andre har.

Vi vet hvor vi skal

Vi skal videreutvikle, og styrke den posisjonen vårt selskap allerede har opparbeidet seg i markedet, og vi skal bli den foretrukne samarbeidspartneren som våre nåværende, og kommende kunder vil ha.

Vi vet hvordan vi skal selge det

Å selge en vare er noe av det enkleste som finnes.  Å selge en vare som er kundetilpasset, i henhold til lovverket, i tillegg til å være miljømessig og økonomisk bærekraftig, kan være det mest utfordrende som finnes i vår bransje. Vår erfaring og vår kompetanse er et solid fundament. Men det er i dialog med den enkelte kunde vi kan vise hva vi kan tilby – og hvordan vi kan ivareta kundenes behov og deres verdier.

Vi vet at vi er i «Eliteserien», og vi vet hvorfor

Vi bruker begrepet «offensiv samhandling» når vi skal forklare vår måte og arbeidet på. Vi kjenner begrepet best fra fotballen, og det som menes med dette er som følger: vi vet alle i Nilsenholt Facility Services hva som er våre arbeidsoppgaver, vi utførere disse på en forutsigbar måte, slik at våre kollegaer hele tiden vet hva vi gjør, hvordan vi gjør det, og hvorfor vi gjør det. Det er ikke behov for at noen skal følge med for å se om man gjør jobben slik den skal gjøres. Og det kreves ingen særskilt opplæring ved ferieavvikling, sykdom o.s.v.

Renholderne vet at lederne har det overordnede ansvar for at den daglige driften av selskapet.

Lederne vet at renholderne utfører sine oppgaver slik avtalen med de forskjellige kundene tilsier.

Alle har tro på at selgerne selger avtaler som er tilpasset kunden, i tråd med våre verdier og i tråd med vår interne opplæring. Bærekraftig for renholderen, for kunden og for vårt selskap.