Nilsenholt Renhold

Kontakt oss

Send e-post til nils.aage@nilsenholt.no.

Daglig renhold

Daglig renhold er fellesbetegnelse på renholdet som utføres jevnlig gjennom hele året. Det utarbeides en renholdsplan som beskriver rommene som skal rengjøres, sammen med antall dager pr. uke dette skal gjennomføres.

Nilsenholt Facility Services tilbyr totale renholdsløsninger for renhold til private bedrifter og offentlige virksomheter.

Alle løsninger er fullstendig tilpasset den enkelte kundes behov, krav og ønsker.

Godt renhold er en fornuftig investering, et rent arbeidsmiljø fremmer trivsel, reduserer sykefravær, og gir økt produktivitet.

Temporært renhold

Gulvvedlikehold er gjerne det man i gamle dager betegnet som oppskuring med boning. Faktum er at alle gulv slites av å bli brukt, noe man kan redusere med å behandle dem. Ved å rengjøre gulvet grundig, for så å påføre voks kan man øke levetiden på belegget med mange år. Alle er nok enige i at blanke og velholdte gulv både ser delikate ut, gir et godt inntrykk, samt reflekterer lyset godt i rommet.

Etter at gulvene er vokset anbefaler vi at det gjennomføres regelmessig polering. Erfaringen vår er at man oppnår en glansfull overflate som er lettere å holde rent, over et lengre tidsrom.

Vinduspuss

Vindusvask er vasking av glass og vindusflater. Før man gjennomfører vindusvask er det noen momenter man skal ha tenkt igjennom. Som vinduenes høyde over bakken, antall lag vinduer (koblede), og tidspunkt for når det skal gjøres. Legg gjerne vindusvask inn som fast vedlikehold, dermed sparer du penger og får et smartere renhold.

Vindusvask bør gjennomføres flere ganger i løpet av året. Vi har faste priser på ulike løsninger.